Årsmöte 2015

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsåret 2014

Styrelsen för Föreningen Laxnegården får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

Förening och Fastighet

Föreningens organisationsnummer är 819000-8626

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Heby 5:3 som förvärvades av Von Engeström 1980-11-03. Fastigheten består av en tvåvånings byggnad om ca 200 m2 byggnadsarea och markareal om 2 632 m2.

I byggnaden finns 1 uthyrd bostadslägenhet på övervåningen samt 3 uthyrningsbara lokaler på bottenvåningen varav en liten kontorslokal är uthyrd tills vidare till bostadshyresgästen.

Fastighetens taxeringsvärde uppgick vid 2013 års fastighetstaxering till 606 000 kronor varav 456 000 kronor utgör byggnadsvärde och 150 000 kronor utgör markvärde.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar.

Styrelse

Vid föregående års föreningsstämma beslutade stämman att slopa suppleanter till styrelsen.

Styrelsen har under året bestått av:

Peter Hägglund                           Ordförande

Lennart Anglered                       Vice ordförande och fastighetsansvarig

Philippe Thibault                        Kassör

Åke Bergkvist                              Sekreterare

Kerstin Olsson                                                          Ledamot och ansvarig för lokaluthyrning

Oskar Eriksson                                                          Ledamot

Tomas Enström                           Ledamot

 

Vid ordinarie föreningsstämma 2014-03-15 valdes följande personer på två år:

Lennart Anglered, Philippe Thibault och Oskar Eriksson.

Peter Hägglund och Tomas Enström valdes i fyllnadsval på ett år.              

 

I tur att avgå vid årets föreningsstämma är:

Peter Hägglund

Kerstin Olsson

Tomas Enström

 

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknas av ordförande för sig eller av styrelsens ledamöter två i förening.

Revisorer

Sedan ordinarie föreningsstämma har föreningen som revisor haft Mickael Lindqvist med Sussanne Mihlberg som revisorsuppleant.

Valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Benedicks och Lotta Lindqvist med Göran Benedicks som sammankallande.

Sammanträden

Föreningens årsmöte hölls 2014-03-15 med efterföljande samkväm och enklare förtäring.

Under kalenderåret har styrelsen haft 14 protokollförda möten.

Medlemmar

Under året har föreningen haft 141 medlemmar, varav 49 familjemedlemskap och 9 i enskilt medlemskap.

Medlemsvärvning har skett dels genom utskick av medlemsfakturor, dels genom utskick av fakturor till laxnebor som endera varit medlemmar tidigare men inte varit med senaste året samt övriga laxnebor. Detta har resulterat i det ökade antalet medlemmar.

Fastigheten

Under året har föreningen sökt bidrag från allmänna arvsfonden för installation av handikappramp för att öka tillgängligheten. Ansökan blev dock avslagen.

Salarna Marviken och Klämmingen har upprustat dels genom målning och utbyte av väggarmaturer till takmonterade spotlights. Dels genom maskinrengöring av golv med polishbehandling. I sal Klämmingen har dessutom ljudabsorbenter monterats i taket. Ganska exakt 200 mantimmar i form av ideellt arbete har lagts ner av medlemmar.

Lokaluthyrning

Lokalen har under verksamhetsåret hyrts ut till olika föreningsmöten, privata kalas och fester samt ett par konstutställningar.

Lokalerna har också använts för egna arrangemang som Sportbar med storbildsteve och Halloweendisko med maskerad.

Lägenheten på övervåningen har fast hyresgäst. En hyreshöjning för 2014 genomfördes på 1,5 %.

Verksamhet

Den sista april = Valborgsmässoafton arrangerade föreningen aktiviteter som fackeltåg, korvgrillning, vårtal.

Återigen arrangerades en fest för medlemmarna på sommaren dock utan tidigare gille.

Föreningen har återigen tagit initiativ till framtidsmöten med kommunen den 24 februari då frågor som underhåll av gator och mark, nytt reningsverk, bredband och fiber, trafiken, lokaltrafiken, tomtförsäljning i spårbacken och kommunala bidrag togs upp. Detta har i sin tur renderat i att en ny badbrygga inköpts och kommer att läggas ut till våren. Ett nytt bänkbord vid stranden, en ny soptunna och en blomkruka är vad man tidigare gjort som ett resultat av vår dialog. Vi har också blivit lovade en omklädningshytt vid stranden sam iordningställande av motionsspåret i skogen ovanför Ut- och Invägen. Utifrån vår dialog har också slyrensning skett utefter stranden och Hebyvägen, en hastighetsmätare installerats efter samma väg samt ny belysning med nya stolpar vid bollplanen. (Armaturerna dock redan trasiga och kommer att bytas ut.)

Till vår stora glädje har vi också upptäckt att Länstrafiken numera kör bussar hela vägen mellan Gnesta och Läggesta. En fråga som ofta varit uppe på mötena med kommunen och senast också med politikerna.

Föreningen har inbjudits och deltagit i en referensgrupp för revidering av kommunala föreningsbidrag och stöd.

Under året har sportbaren bjudit in till Storbilds-TV EM-kvalet i fotboll.

Innan valet bjöd föreningen in företrädare för samtliga partier utom SD till en sk hearing om vad man ville göra för Laxne.

En kraftig ljudanläggning med högtalare och mixerbord har införskaffats.

Den 31 oktober (Halloween) omvandlades Laxnegården till ett spökhus med spökdisko och efterföljande maskerad.

Kommunikation

Kommunikationen med medlemmar och andra har skett genom medlemsbrev via e-post och utdelning i brevlådor samt på föreningens hemsida www.foreningenlaxnegarden.se som med viss kontinuitet uppdaterats, anslagstavlor och e-post laxnegarden@gmail.com  och en egen brevlåda för inkommande post vid brevlådorna på Ytterbyvägen.

På Facebook informerar vi lättare medlemmarna och där sprider vi också annan information från tex kommunen och hyresgäster som vill genomföra egna aktiviteter.

Föreningen har också ett mobilnummer med kontantkort 070-34 035 77, för bl.a. lokalbokning och utvidgad medlemskontakt.                                                                                                            

Ekonomi

För den ekonomiska verksamheten samt revision hänvisas till särskild redovisning.

Från Gnesta Kommun har vi erhållit ett driftsbidrag på 15 000 kr.

Laxne 2015-02-16

 

Styrelsen för Föreningen Laxnegården

 

 

Peter Hägglund                   Lennart Anglered                  Åke Bergqvist                      Philippe Thibault

 

 

Kerstin Olsson                     Oskar Eriksson                        Tomas Enström

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.09 | 16:00

Tack för att vi fick låna lokalen för loppis dag. Som tack för det går inkomsten för fika försäljningen oavkortat till föreningen. 515Hälsn Lotta

...
09.12 | 19:34

Tackar, alla medverkande, för en vacker, god och stämningsfull adventsfika!t

...
20.10 | 13:59

Kolla in vår nya sida SPORTBAREN

...
20.10 | 12:01

Välkommen till Laxnegården
för att prova på
hjärt- och lungräddning
söndag 28 oktober
mellan kl. 12:00 - 15:00
Räddningstjänsten bjuder på kaffe och kaka

...
Du gillar den här sidan