Årsmöte 2016

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsåret 2015

Styrelsen för Föreningen Laxnegården får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Förening och Fastighet

Föreningens organisationsnummer är 819000-8626

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Heby 5:3 som förvärvades av Von Engeström 1980-11-03. Fastigheten består av en tvåvånings byggnad om ca 200 m2 byggnadsarea och markareal om 2 632 m2.

I byggnaden finns 1 uthyrd bostadslägenhet på övervåningen samt 3 uthyrningsbara lokaler på bottenvåningen varav en liten kontorslokal är uthyrd tills vidare till bostadshyresgästen.

Fastighetens taxeringsvärde uppgick vid 2013 års fastighetstaxering till 606 000 kronor varav 456 000 kronor utgör byggnadsvärde och 150 000 kronor utgör markvärde.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar.

Styrelse

Vid föregående års föreningsstämma beslutade stämman att slopa suppleanter till styrelsen.

Styrelsen har under året bestått av:

Peter Hägglund                           Ordförande

Lennart Anglered                       Vice ordförande och fastighetsansvarig

Philippe Thibault                        Kassör

Åke Bergkvist                              Sekreterare

Kerstin Olsson                             Ledamot och ansvarig för lokaluthyrning

Oskar Eriksson                             Ledamot

Tomas Enström                           Ledamot

 

Vid ordinarie föreningsstämma 2015-03-14 valdes följande personer på två år:

Peter Hägglund, Kerstin Olsson och Tomas Enström.          

 

I tur att avgå vid årets föreningsstämma är:

Lennart Anglered,

Philippe Thibault,

Åke Bergqvist och

Oskar Eriksson

 

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknas av ordförande för sig eller av styrelsens ledamöter två i förening.

Revisorer

Sedan ordinarie föreningsstämma har föreningen som revisor haft Mickael Lindqvist med Sussanne Mihlberg som revisorsuppleant.

Valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Benedicks och Lotta Lindqvist med Göran Benedicks som sammankallande.

Sammanträden

Föreningens årsmöte hölls 2015-03-14 med efterföljande samkväm och enklare förtäring.

Under kalenderåret har styrelsen haft 10 protokollförda möten.

Medlemmar

Under året har föreningen haft 157 medlemmar, varav 57 familjemedlemskap och 7 i enskilt medlemskap. En ökning med 14 medlemmar eller 9% från föregående år.

Medlemsvärvning har skett dels genom utskick av medlemsfakturor, dels genom utskick av fakturor till laxnebor som endera varit medlemmar tidigare men inte varit med senaste året samt övriga laxnebor. Detta har resulterat i det ökade antalet medlemmar.

Fastigheten

Under året har föreningen sökt bidrag från kommunen och erhållit totalt 17 000Kr.

Norra och västra fasaderna har målats, vindskivor har reparerats och en duschkabin i bostadslägenheten har bytts ut. Ganska exakt 160 mantimmar i form av ideellt arbete har lagts ner av 8 medlemmar. Som en delfinansiering demonterades den gamla utvändiga spiraltrappan och såldes via Blocket för 10 000Kr

Lokaluthyrning

Lokalen har under verksamhetsåret hyrts ut till olika föreningsmöten, privata kalas och fester samt ett par konstutställningar.

Lokalerna har också använts för egna arrangemang som Sportbar med storbildsteve och Halloweendisko och Tarzan filmvisning.

Lägenheten på övervåningen har fast hyresgäst. En hyreshöjning för 2015 genomfördes på 1,0 %.

Verksamhet

Den sista april = Valborgsmässoafton arrangerade föreningen aktiviteter som fackeltåg, korvgrillning, vårtal.

Föreningen har återigen tagit initiativ till framtidsmöten med kommunen den 12 november då frågor som underhåll av gator och mark, nytt reningsverk, bredband och fiber, trafiken, lokaltrafiken, tomtförsäljning i spårbacken och kommunala bidrag togs upp. Löfte om en omklädningshytt vid stranden samt iordningställande av motionsspåret i skogen ovanför Ut- och Invägen har inte genomförts ännu.

En medborgardialog arrangerad av föreningen på uppdrag av kommunen drog 65 personer där kommunen bland annat bidrog med ersättning för alla deltagare samt fika.

Under året har sportbaren bjudit in till Storbilds-TV EM-kvalet i fotboll. På storbilds-TV har visats Idolfinalen och Melodifestivalfinalen.

Kerstin Petersson och Bo Löfgren har visat en första Tarzanfilm och målat om bardisken i härför passande bambumotiv. En fortsättning hoppas vi följer.

Den 31 oktober (Halloween) omvandlades Laxnegården till ett spökhus med uppskattad spökdisko.

Kommunikation

Kommunikationen med medlemmar och andra har skett genom medlemsbrev via e-post och utdelning i brevlådor samt på föreningens hemsida www.foreningenlaxnegarden.se som med viss kontinuitet uppdaterats, anslagstavlor och e-post laxnegarden@gmail.com  och en egen brevlåda för inkommande post vid brevlådorna på Ytterbyvägen.

På Facebook informerar vi lättare medlemmarna och där sprider vi också annan information från tex kommunen och hyresgäster som vill genomföra egna aktiviteter.

Föreningen har också ett mobilnummer med kontantkort 070-34 035 77, för bl.a. lokalbokning och utvidgad medlemskontakt.                                                                                                            

Ekonomi

Under året har föreningen anslutit sig till Swish som ett betalningskomplement till BG. Swish-numret är: 123 515 67 08.

För den ekonomiska verksamheten samt revision hänvisas till särskild redovisning.

Från Gnesta Kommun har vi erhållit ett driftsbidrag på 17 000 kr.

Laxne 2016-01-27

 

Styrelsen för Föreningen Laxnegården

 

 

Peter Hägglund                   Lennart Anglered              Åke Bergqvist          

Philippe Thibault                Kerstin Olsson                    Oskar Eriksson        

 Tomas Enström

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.09 | 16:00

Tack för att vi fick låna lokalen för loppis dag. Som tack för det går inkomsten för fika försäljningen oavkortat till föreningen. 515Hälsn Lotta

...
09.12 | 19:34

Tackar, alla medverkande, för en vacker, god och stämningsfull adventsfika!t

...
20.10 | 13:59

Kolla in vår nya sida SPORTBAREN

...
20.10 | 12:01

Välkommen till Laxnegården
för att prova på
hjärt- och lungräddning
söndag 28 oktober
mellan kl. 12:00 - 15:00
Räddningstjänsten bjuder på kaffe och kaka

...
Du gillar den här sidan